60 E1′ Lik Raya Uygun Ön Germeli B 70 Beton Travers Alımı

Durum Teklif Değerlendirme
Kayıt No 2012/191073
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(1118 no.lu oda)
Tarih ve Saat 11/02/2013 14:00
İdare T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdare Adresi TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
Tel ve faks 0 312 309 05 15 /4129-4399 0 312 311 53 05
epostası malzemesiparis@tcdd.gov.tr
WWW https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Nitelik Tür ve Miktar İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Kapsamdaki Yer Yüklenici, Arifiye İstasyonuna 115.000 adet travers teslimat yapacaktır.
İşe Başlama Tarihi Yerli İstekliler İçin: Yüklenici 1. Parti 50.000 adet traversi sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 45 takvim günü içerisinde takip eden 2. parti 50.000 adet, 3. parti 15.000 adet, beton traversleri de 30’ar takvim günü arayla imal edip muayene ve kabul işlemleri için hazır hale getirip TCDD’ye muayene ve kabul için bildirecektir.(imalat için toplam süre 105 takvim günüdür.)Her partinin muayene kabul işlemlerinin olumlu olarak tamamlanmasına müteakip 30 gün içerisinde Arifiye İstasyonuna yüklenici firma tarafından nakliyeleri yapılacak, traverslerin şantiye sahalarındaki istasyonlara nakliyeleri tamamlanıp, TCDD elemanlarınca tutanak altına alınacaktır. Bu işlem 3 parti travers içinde aynı şekilde yapılacaktır. (Teslim yerindeki boşaltma ve istifleme yükleniciye aittir.) Yabancı İstekliler İçin: Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde 1.Parti 50.000 adet traversi, takip eden 2. parti 50.000 adet, 3. parti 15.000 adet beton traversleri de 30’ar takvim günü arayla imal edip muayene ve kontrole hazır hale getirecektir. TCDD’ye muayene ve kabul için bildirecektir. (imalat için toplam süre 105 takvim günüdür.) Her partinin muayene kabul işlemlerinin olumlu olarak tamamlanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde yüklenici CIP/ Arifiye /TURKİYE olarak o patiye ait traversleri sevk edecektir. İzmir Limanında gümrük işlemlerinin TCDD tarafından tamamlanmasına müteakip gümrüklü sahada malzeme Yükleniciye( bundan sonra tüm masraflar ve sorumluluk yükleniciye aittir.) teslim edilecek, (teslim yerine kadar sigorta işlemleri yapılarak (sigorta ödemeleri yüklenici tarafından yapılacaktır.)) 30 takvim günü içerisinde traversler TCDD’ce belirtilen sevk yerlerine yüklenici firma tarafından nakliyeleri yapılacak, traverslerin şantiye sahalarındaki istasyonlara nakliyeleri tamamlanıp, TCDD elemanlarınca tutanak altına alınacaktır. Bu işlem 3 parti travers içinde aynı şekilde yapılacaktır. (Teslim yerindeki boşaltma ve istifleme yükleniciye aittir.)
Teknik Şartname 2012-191073_1_tekniksartname.doc
İdari Şartname 2012-191073_idari_sartname.doc
Sözleşme Tasarısı 2012-191073_sozlesme_tasarisi.doc
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

92 / 8,696