60 E1’lik Raya Uygun Ön Germeli B70 Beton Travers Satın Alınacaktır

Durum Teklif Değerlendirme
Kayıt No 2012/188332
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(1118 no.lu oda)
Tarih ve Saat 21.01.2013 14:00
İdare TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdare Adresi TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
Tel ve faks 3123243399 – 3123115305
epostası malzeme@tcdd.gov.tr
WWW https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Nitelik Tür ve Miktar İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Kapsamdaki Yer Yerli istekliler için:Yüklenici tarafından, Himmetdede ve Kayseri İstasyonlarına 95.000 adet, Uşak ve Oturak İstasyonlarına 66.129 adet, Gölbaşı ve Narlı İstasyonlarına 30.645 adet, Döğer, Alayunt ve Afyon İstasyonlarına 58.226 adet travers teslimat yapacaktır. Yabancı İstekliler İçin: CIP olarak, Himmetdede ve Kayseri İstasyonlarına 95.000 adet, Uşak ve Oturak İstasyonlarına 66.129 adet, Gölbaşı ve Narlı İstasyonlarına 30.645 adet, Döğer, Alayunt ve Afyon İstasyonlarına 58.226 adet travers teslimat yapacaktır.
İşe Başlama Tarihi Yerli İstekliler İçin: Yüklenici 1. Parti 50.000 adet traversi sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 45 takvim günü içerisinde takip eden 2. parti 50.000 adet, 3. parti 50.000 adet, 4. parti 50.000 adet ve 5. parti 50.000 adet beton traversleri de 30’ar takvim günü arayla imal edip muayene ve kabul işlemleri için hazır hale getirip TCDD’ye muayene ve kabul için bildirecektir.(imalat için toplam süre 165 takvim günüdür.)Her partinin muayene kabul işlemlerinin olumlu olarak tamamlanmasına müteakip TCDD tarafından Yükleniciye sevk yerleri bildirilecek ve bu bildirimi takip eden 30 takvim günü içerisinde traversler TCDD’ce belirtilen sevk yerlerine yüklenici firma tarafından nakliyeleri yapılacak, traverslerin şantiye sahalarındaki istasyonlara nakliyeleri tamamlanıp, TCDD elemanlarınca tutanak altına alınacaktır. Bu işlem 5 parti travers içinde aynı şekilde yapılacaktır. (Teslim yerindeki boşaltma ve istifleme yükleniciye aittir.) Yabancı İstekliler İçin: Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde 1.Parti 50.000 adet traversi, takip eden 2. parti 50.000 adet, 3. parti 50.000 adet, 4. parti 50.000 adet, 5. parti 50.000 beton traversleri de 30’ar takvim günü arayla imal edip muayene ve kontrole hazır hale getirecektir. TCDD’ye muayene ve kabul için bildirecektir. (imalat için toplam süre 165 takvim günüdür.) Her partinin muayene kabul işlemlerinin olumlu olarak tamamlanmasına müteakip TCDD tarafından o partinin Yükleniciye sevk yerleri bildirilecek ve bu bildirimi takip eden 30 takvim günü içerisinde yüklenici CIP/ Himmetdede, Kayseri, Uşak, Oturak, Gölbaşı, Narlı,Döğer, Alayunt ve Afyon (TCDD nin bildirdiği teslim yerlerine)/TURKİYE olarak o patiye ait traversleri sevk edecektir. İzmir Limanında gümrük işlemlerinin TCDD tarafından tamamlanmasına müteakip gümrüklü sahada malzeme Yükleniciye( bundan sonra tüm masraflar ve sorumluluk yükleniciye aittir.) teslim edilecek, (teslim yerine kadar sigorta işlemleri yapılarak (sigorta ödemeleri yüklenici tarafından yapılacaktır.)) 30 takvim günü içerisinde traversler TCDD’ce belirtilen sevk yerlerine yüklenici firma tarafından nakliyeleri yapılacak, traverslerin şantiye sahalarındaki istasyonlara nakliyeleri tamamlanıp, TCDD elemanlarınca tutanak altına alınacaktır. Bu işlem 5 parti travers içinde aynı şekilde yapılacaktır. (Teslim yerindeki boşaltma ve istifleme yükleniciye aittir.)
Teknik Şartname 2012-188332_1_B_70_2012.doc
İdari Şartname 2012-188332_idari_sartname.doc
Sözleşme Tasarısı 2012-188332_sozlesme_tasarisi.doc
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

92 / 7,407