Samsun Büyükşehir Belediyesi 5 Adet Hafif Rayli Sistem Araci Alımi İhalesi Sonuçlandı

Durum Sonuç
Kayıt No 2012/100126
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi No:35 İlkadım/SAMSUN/TÜRKİYE
Tarih ve Saat 25.09.2012 – 14:00
İdare SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İdare Adresi PAZAR MAHALLESİ NECİPBEY CADDESİ 35 55020 İLKADIM/SAMSUN
Tel ve faks 3624316090 – 3624360083
epostası ulasim@samsun.bel.tr
WWW https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Nitelik Tür ve Miktar İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Kapsamdaki Yer Samsun/TÜRKİYE olup ; Teslimat ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır. Yüklenici Hafif Raylı Sistem araçlarını idarece gösterilen; Samsun Hafif Raylı Sistem Güzergâhı Gar İstasyonu Bölgesi İlkadım/SAMSUN/TÜRKİYE adresine; ‘INCOTERMS 2000 DDU(güncellenmesi halinde en son yayınlanan şekline uygun olarak) teslim şekline göre teslim edilecektir.
İşin Süresi a)1 (bir) adet Hafif Raylı Sistem aracı sözleşme tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günü içinde, b)Diğer 2 (iki) adet Hafif Raylı Sistem aracı sözleşme tarihinden itibaren 396(üç yüz doksan altı ) takvim günü içinde, c)Diğer 2 (iki) adet Hafif Raylı Sistem aracı sözleşme tarihinden itibaren 427(dört yüz yirmi yedi) takvim günü içinde, İdarenin göstereceği noktada ray üstü teslimi yapılacaktır. Ray üstü teslimi yapılan araçların her türlü uyum, tip ve rutin testleri 15 takvim günü içinde tamamlanarak gelir amaçlı işletmeye alınacaktır. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları: Teslimat ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır. Yüklenici Hafif Raylı Sistem araçlarınıidarece gösterilen; Samsun Hafif Raylı Sistem Güzergâhı Gar İstasyonu Bölgesi İlkadım/SAMSUN/TÜRKİYE adresine; ‘INCOTERMS 2000 DDU(güncellenmesi halinde en son yayınlanan şekline uygun olarak) teslim şekline göre teslim edilecek ve devamında kesin kabule kadar sözleşmenin uygulanması sürecinde ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç vb. ile nakliye, montaj, yükleme, boşaltma ve her türlü sigorta giderleri, Yüklenici teklif fiyatına dahil olacaktır. Gümrük işlemleri İdare adına Yüklenici tarafından takip edilecek ve gümrük işlemlerinin yürütülmesi ve takibi için gerekecek her türlü masraf Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici yukarıda belirtilen hususlarla ilgili İdareden hak talebinde bulunamayacaktır.
Teknik Şartname 2012-100126_1_1.1.Samsun_Arac_Tek_Sart_MC.docx
İdari Şartname 2012-100126_idari_sartname.doc
Sözleşme Tasarısı 2012-100126_sozlesme_tasarisi.doc
Yaklaşık Maliyet 24.938.592,00 TRY
Teklif Sayısı 3
Geçerli Teklif Sayısı 3
Sözleşme tarihi 20121217
Sozleşme Bedeli 7.500.000,00 EUR
Yüklenicisi CNR TANGSHAN RAILWAY VEHICLE CO.LTD.
Uyruk Türkiye
Süre 17.12.2012 – 07.03.2015
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

94 / 6,495