Besleme Rondelası Satın Alınacaktır

Durum İlan
Kayıt No 2013/188600
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(1118 no.lu oda)
Tarih ve Saat 24.01.2014 – 14:30
İdare TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İdare Adresi TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
Tel ve faks 3123090515 – 3123115305
epostası malzeme@tcdd.gov.tr
WWW https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Nitelik Tür ve Miktar 3.000.000 adet Besleme rondelası
Kapsamdaki Yer Malzemelerin yurt içinden temini halinde; her parti 500.000 adet olmak üzere 6 parti halinde 2.000.000 adedi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 1.000.000 adedi de Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne teslim edilecektir. malzemenin yurt dışından temin edilmesi halinde; her parti 500.000 adet olmak üzere 6 parti halinde CIF/CIP TCDD İZMİR Limanı İZMİR/TÜRKİYE
İşe Başlama Tarihi Yerli İstekliler İçin: 1. parti teslimat, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içerisinde Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne teslim edilecek ve takip eden 2. Parti 30 takvim günü içerisinde Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 3. parti 30 takvim günü içerisinde Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 4. parti 30 takvim günü içerisinde Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 5.parti30 takvim günü içerisinde Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne ve 6.parti 30 takvim günü içerisinde Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne olmak üzere toplam 195 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Yabancı İstekliler İçin: 1. parti teslimat, sözleşmenin imzalanmasına müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde ve takip eden 2. Parti 30 takvim günü içerisinde 3.parti 30 takvim günü içerisinde 4. Parti 30 takvim günü içerisinde 5. Parti 30 takvim günü içerisinde ve 6. Parti 30 takvim günü içerisinde olmak üzere toplam 195 takvim günü içerisinde CIF/CIP TCDD İZMİR Limanı İZMİR/TÜRKİYE olarak teslim edilecektir.
Teknik Şartname 2013-188600_1_tekniksartname.doc
İdari Şartname 2013-188600_idari_sartname.doc
Sözleşme Tasarısı 2013-188600_sozlesme_tasarisi.doc
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

92 / 6,867