Kontray Satın Alınacaktır

Durum İlan
Kayıt No 2013/109179
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(1118 no.lu oda)
Tarih ve Saat 17.09.2013 – 14:30
İdare TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İdare Adresi TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
Tel ve faks 3123090515 – 3123115305
epostası malzeme@tcdd.gov.tr
WWW https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Nitelik Tür ve Miktar İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Kapsamdaki Yer Malzemelerin yurt içinden temini halinde; Çankırı makas fabrikası Müdürlüğüne teslim edilecektir. malzemenin yurt dışından temin edilmesi halinde; CIF/CIP TCDD İZMİR Limanı İZMİR/TÜRKİYE
İşe Başlama Tarihi Yerli İstekliler İçin: 1. parti teslimat, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içerisinde ve takip eden 2. Parti 30 takvim günü içerisinde olmak üzere toplam 75 takvim günü içerisinde Çankırı makas fabrikası stok sahasında teslim edilecektir. Yabancı İstekliler İçin: 1. parti teslimat, sözleşmenin imzalanmasına müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde ve takip eden 2. Parti 30 takvim günü içerisinde olmak üzere toplam 75 takvim günü içerisinde CIF/CIP TCDD İZMİR Limanı İZMİR/TÜRKİYE olarak teslim edilecektir.
Teknik Şartname 2013-109179_1_kontraytekniksartnamesi.docx
İdari Şartname 2013-109179_idari_sartname.doc
Sözleşme Tasarısı 2013-109179_sozlesme_tasarisi.doc
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

92 / 6,718