Kupon raylı izole conta satın alınacaktır (S49, 1000 ADET UIC 60 raya uygun)

Durum İlan
Kayıt No 2013/95360
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(1118 no.lu oda)
Tarih ve Saat 28.08.2013 – 14:30
İdare TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İdare Adresi TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
Tel ve faks 3123243399 – 3123115305
epostası malzeme@tcdd.gov.tr
WWW https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Nitelik Tür ve Miktar İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Kapsamdaki Yer Malzemelerin yurt içinden temini halinde; TCDD Ana İkmal Merkez Müdürlüğü Ankara veya 29. Bakım Onarım Müdürlüğü Blokesi Eskişehir’e yüklenici tarafından teslim edilecektir. Malzemenin yurt dışından temin edilmesi halinde; CIF/CIP TCDD İZMİR Limanı İZMİR/TÜRKİYE
İşe Başlama Tarihi Yerli İstekliler İçin: 1. parti teslimat,( 500 ad. (UIC 60.210kg/m’lik)) sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içerisinde ve takip eden 2. Parti (500 ad. (UIC 60.210kg/m’lik)) 30 takvim günü içerisinde ve 3. Parti (500 ad. (S49,430 kg/m’lik)) 30 takvim günü içerisinde olmak üzere toplam 120 takvim günü içerisinde TCDD Ana İkmal Merkez Müdürlüğü Ankara veya 29. Bakım Onarım Müdürlüğü Blokesi Eskişehir’e yüklenici tarafından teslim edilecektir. Yabancı İstekliler İçin: 1. parti teslimat, ( 500 ad. (UIC 60.210kg/m’lik)) sözleşmenin imzalanmasına müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde ve takip eden 2. Parti (500 ad. (UIC 60.210kg/m’lik)) 30 takvim günü içerisinde ve 3. Parti (500 ad. (S49,430 kg/m’lik)) 30 takvim günü içerisinde olmak üzere toplam 120 takvim günü içerisinde CIF/CIP TCDD İZMİR Limanı İZMİR/TÜRKİYE olarak teslim edilecektir.
Teknik Şartname 2013-95360_1_izole_conta_sartnamesi_yeni_2013.docx
İdari Şartname 2013-95360_idari_sartname.doc
Sözleşme Tasarısı 2013-95360_sozlesme_tasarisi.doc
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

92 / 6,577