Beton Travers Satın Alınacaktır

Durum Sonuç
Kayıt No 2014/37610
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(1118 no.lu oda)
Tarih ve Saat 03.06.2014 – 10:00
İdare TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İdare Adresi TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
Tel ve faks 3123090515 – 3123115305
epostası malzeme@tcdd.gov.tr
WWW https://ekap.kik.gov.tr
Nitelik Tür ve Miktar 60 E1′ lİk raya uygun HM Skl14 tipi elastik bağlantılı ön germe-ön çekmeli beton travers
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Kapsamdaki Yer Yerli istekliler için;Pamukova ve Bilecik istasyonlarına 20.000 adet, Beylikköprü ve Yunusemre istasyonlarına 70.000 adet, Uşak ve Eşme istasyonlarına 60.000 adet, Afyon şehir ve Akşehir istasyonlarına 60.000 adet, ve Nusrat ve Dursunbey istasyonlarına 40.000 adet travers teslimat yapacaktır. Yabancı İstekliler İçin: CIP olarak, Pamukova ve Bilecik istasyonlarına 20.000 adet, Beylikköprü ve Yunusemre istasyonlarına 70.000 adet, Uşak ve Eşme istasyonlarına 60.000 adet, Afyon şehir ve Akşehir istasyonlarına 60.000 adet, ve Nusrat ve Dursunbey istasyonlarına 40.000 adet travers teslimat yapacaktır.
İşe Başlama Tarihi Yerli İstekliler İçin: Yüklenici 1. Parti 50.000 adet traversi sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 45 takvim günü içerisinde takip eden 2. parti 50.000 adet, 3. parti 50.000 adet, 4. parti 50.000 adet ve 5. parti 50.000 adet beton traversleri de 30’ar takvim günü arayla imal edip muayene ve kabul işlemleri için hazır hale getirip TCDD?ye muayene ve kabul için bildirecektir.(imalat için toplam süre 165 takvim günüdür.)Her partinin muayene kabul işlemlerinin olumlu olarak tamamlanmasına müteakip TCDD tarafından Yükleniciye sevk yerleri bildirilecek ve bu bildirimi takip eden 45 takvim günü içerisinde traversler TCDD’ce belirtilen sevk yerlerine yüklenici firma tarafından nakliyeleri yapılarak teslim edilecektir, traverslerin şantiye sahalarındaki istasyonlara nakliyeleri tamamlanıp, TCDD elemanlarınca tutanak altına alınacaktır. Bu işlem 5 parti travers içinde aynı şekilde yapılacaktır. (Teslim yerindeki boşaltma ve istifleme yükleniciye aittir.) Kısmı teklif verilmesi durumunda 0-50.000 travers 1. Parti, 50.001-100.000 travers 2. Parti, 100.001-150.000 travers 3. Parti, 150.001 -200.000 travers 4. Parti ve 200.001-250.000 travers 5. Parti teslim koşulları geçerli olacaktır. Yabancı İstekliler İçin: Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde 1.Parti 50.000 adet traversi, takip eden 2. parti 50.000 adet, 3. parti 50.000 adet, 4. parti 50.000 adet, 5. parti 50.000 beton traversleri de 30’ar takvim günü arayla imal edip muayene ve kontrole hazır hale getirecektir. TCDD?ye muayene ve kabul için bildirecektir. (imalat için toplam süre 165 takvim günüdür.) Her partinin muayene kabul işlemlerinin olumlu olarak tamamlanmasına müteakip TCDD tarafından o partinin Yükleniciye sevk yerleri bildirilecek ve bu bildirimi takip eden 10 takvim günü içerisinde yüklenici CIP/ Pamukova-İnönü, Beylikköprü-Yalınlı, Alaşehir-Uşak, Afyon-Akşehir, Argıthan-Ilgın ve Gökçedağ-Nusrat istasyonlarına (TCDD nin bildirdiği teslim yerlerine)CIP/TURKİYE olarak o patiye ait traversleri gönderecektir. İzmir Limanında gümrük işlemlerinin TCDD tarafından tamamlanmasına müteakip gümrüklü sahada malzeme Yükleniciye( bundan sonra tüm masraflar ve sorumluluk yükleniciye aittir.) teslim edilecek, (teslim yerine kadar sigorta işlemleri yapılarak (sigorta ödemeleri yüklenici tarafından yapılacaktır.)) 45 takvim günü içerisinde traversler TCDD’ce belirtilen sevk yerlerine yüklenici firma tarafından nakliyeleri yapılarak teslim edilecektir, traverslerin şantiye sahalarındaki istasyonlara nakliyeleri tamamlanıp, TCDD elemanlarınca tutanak altına alınacaktır. Bu işlem 5 parti travers içinde aynı şekilde yapılacaktır. (Teslim yerindeki boşaltma ve istifleme yükleniciye aittir.) Kısmı teklif verilmesi durumunda 0-50.000 travers 1. Parti, 50.001-100.000 travers 2. Parti, 100.001-150.000 travers 3. Parti, 150.001 -200.000 travers 4. Parti ve 200.001-250.000 travers 5. Parti teslim koşulları geçerli olacaktır.
Teknik Şartname 2014-37610_1_tekniksartname.doc
İdari Şartname 2014-37610_idari_sartname.doc
Sözleşme Tasarısı 2014-37610_sozlesme_tasarisi.doc
Yaklaşık Maliyet 4.386.100 lira
Teklif Sayısı 1
Geçerli Teklif Sayısı 1
TEKLIF Firma 01 Yapıray Demiryolu
TEKLIF Tutari 01 5.000.000
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

94 / 7,410