Yaylı Kıskaç Satın Alınacaktır

Durum İlan
Kayıt No 2014/145857
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(3.kat 4030 no.lu oda)
Tarih ve Saat 25.12.2014 – 10:00
İdare TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İdare Adresi TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
Tel ve faks 3123090515/4129 – 3123115305
epostası malzeme@tcdd.gov.tr
WWW https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Nitelik Tür ve Miktar 2.000.000 adet yaylı kıskaç alımı

Kapsamdaki Yer Yerli istekliler için, Malzemenin 600.000 Adedi Afyon Beton Travers Fabrikasına, 1.400.000 Adedi Sivas Beton Travers Fabrikasına aşağıda belirtilen partiler halinde teslim edilecektir. 1. PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 2.PARTİ 300.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI 3. PARTİ 400.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 4.PARTİ 300.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI 5.PARTİ 400.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 6.PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI Yabancı İstekliler İçin: CIP olarak, Malzemenin 600.000 Adedi Afyon Beton Travers Fabrikasına, 1.400.000 Adedi Sivas Beton Travers Fabrikasına aşağıda belirtilen partiler halinde teslim edilecektir. 1. PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 2.PARTİ 300.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI 3. PARTİ 400.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 4.PARTİ 300.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI 5.PARTİ 400.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 6.PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI
İşe Başlama Tarihi Yerli İstekliler İçin: Yüklenici 1. Parti 300.000 adet yaylı kıskacı sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 30 takvim günü içerisinde takip eden 2. parti 300.000 adet, 3. parti 400.000 adet, 4. parti 300.000 adet, 5. parti 400.000 adet, 6.parti 300.000 adet yaylı kıskacı 30’ar takvim günü arayla imal edip aşağıda belirtilen işyerlerine teslim edecektir. 1. PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 2.PARTİ 300.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI 3. PARTİ 400.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 4.PARTİ 300.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI 5.PARTİ 400.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 6.PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI Yabancı İstekliler İçin: Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde takip eden 2. parti 300.000 adet, 3. parti 400.000 adet, 4. parti 300.000 adet, 5. parti 400.000 adet, 6.parti 300.000 adet yaylı kıskacı 30’ar takvim günü arayla imal edip aşağıda belirtilen işyerlerine teslim edecektir. 1. PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 2.PARTİ 300.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI 3. PARTİ 400.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 4.PARTİ 300.000 ADET AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI 5.PARTİ 400.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI 6.PARTİ 300.000 ADET SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI Gümrük işlemlerinin TCDD tarafından tamamlanmasına müteakip gümrüklü sahada malzeme Yükleniciye( bundan sonra tüm masraflar ve sorumluluk yükleniciye aittir.) teslim edilecek, Gümrük işlemlerinin bitmesine müteakip yüklenici, malzemeyi Gümrük sahasından ivedi olarak çıkararak en geç 3 gün içerisinde malzemeyi sevk yerine göre Afyon ve Sivas Beton Travers Fabrikalarına teslim edecektir. Gümrükleme işlemlerinin tamamlanmasından sonra oluşacak ardiye ücretleri yükleniciye aittir.(teslim yerine kadar sigorta işlemleri yapılarak sigorta ödemeleri yüklenici tarafından yapılacaktır.)
Teknik Şartname 2014-145857_1_tekniksartname.doc
İdari Şartname 2014-145857_idari_sartname.doc
Sözleşme Tasarısı 2014-145857_sozlesme_tasarisi.doc
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

92 / 6,621