YHT Seti Projesi nihai güvenlik değerlendirme raporunun hazırlanması

Durum Sonuç
Kayıt No 2014/90668
Tür HİZMET
Usul Açık İhale (MD19)
Tarih ve Saat 13/07/2012 14:30
İdare TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İdare Adresi Altındağ İlçesi, Aııafanalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3 Gar-ANKARA / TURKİYE
Tel ve faks 90.3l2.309 05 IS / 4419-4l49-4449Faks numarası : 90.3l2.3l 1 53 05
epostası malzeme@tedd.gov.tr
WWW http://malzeme.tcdd.gov.tr
Nitelik Tür ve Miktar l Adet Çok Yüksek Hızlı Tıen Seti, % 5 Yedekleri ve 2 Yıl Süreli Bakım-Onarım ve
Teınizlik hizmeti alımı işi kapsamında; TTŞ 498 no.lu teknik şartname bölüm 4.3.l ` de belirtilen kabul hükümleri çerçevesinde ticari işletmeye başlamadan önce Nihai Güvenlik Değerlendirme Raporunun
Hazırlanması
Kapsamdaki Yer TCDD lşletınesi Genel Müdürlüğüne ait YHT hatları
Teknik Şartname TTŞ-521-ekleri.rar
İdari Şartname
Sözleşme Tasarısı
Teklif Sayısı 4
Geçerli Teklif Sayısı 4
TEKLIF Firma 01 Italcertifer SPA
TEKLIF Tutari 01 139.000 €
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

88 / 48,203