60 E1 raya uygun R300, 1:9, ED mangan göbekli beton traversli basit makas ile çapraz makas takımı satın alınacaktır

Durum İlan
Kayıt No 2015/69382
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

Tarih ve Saat 30.06.2015 14.00
İdare TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa
İdare Adresi TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat Haydarpaşa/İSTANBUL

Tel ve faks (0216) 337 82 14 – (0216) 337 82 14
WWW http://malzeme.tcdd.gov.tr/
Nitelik Tür ve Miktar TCDD l. Bölge Müdürlüğü 11, 12 ve 16 Yol Bakım Onarım Müdürlüklerinin sorumluluk sahalarında ki muhtelif yerlerde kullanılmak üzere, 60 E1 raya uygun R300, 1:9, ED mangan göbekli beton traversli 14 adet basit makas ile 4 adet çapraz makas takımı (hat arası 4,5 metre) alınması işi

Kapsamdaki Yer İhale dökümanında bulunan mahal listesinde belirtilen istasyonlara teslim edecek olup, her makasın parçaları kendi içinde numaralandırılmış olarak, bir arada düzenli bir şekilde TCDD yetkililerinin belirleyecekleri yerlere istiflenecektir. Teslimatın nereden başlayacağına TCDD yetkilileri karar verecektir.
Teknik Şartname TEKNİK-ŞARTNAME419.rar
İdari Şartname İDARİ-ŞARTNAME464.rar
Sözleşme Tasarısı SÖZLEŞME-TASARISI130.rar
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

92 / 6,432