ATOS sistemi ile akaryakıt satın alınacaktır

Durum İlan
Kayıt No 2015/163375
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL
Tarih ve Saat 18.12.2015 14.00
İdare TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
İdare Adresi TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat Haydarpaşa/İSTANBUL
Tel ve faks (0216) 337 82 14 – (0216) 337 82 14
WWW http://malzeme.tcdd.gov.tr/
Nitelik Tür ve Miktar Kuruluşumuza bağlı H.Paşa Yol Müdürlüğü bünyesindeki, yol ve iş makineleri, mobil demiryolu araçları ve diğer taşıtlara 2016 yılı için, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satış istasyonlarından, 300.000 litre Motorinin (Euro dizel) 31.12.2016 tarihine kadar temini işi
Kapsamdaki Yer İlişik ATOS Makine listesine göre belirtilen işyerlerine (40 Araç) teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadardır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. ATOS’a dahil olup, akaryakıt alımı sağlayacak ATC’ lerin montajının yapılacağı araçlara ve YİM’lere ait bilgileri gösterir liste teknik şartname ekindedir. ATC cihazı ve donanımlarının araçlara montaj işlemleri ve Anahtarların tümünün İdareye teslimi sözleşmenin imzalanmasından itibaren (10) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.
Teknik Şartname tekniksartname.pdf
İdari Şartname idarisartname1.doc
Sözleşme Tasarısı sozlesmetasarisi.doc
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

92 / 9,870