M1 Hattı ABB Araçları Yolcu Bölümü Klima alımı

Durum İlan
Kayıt No 2015/23326
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 , 34220 Esenler/İSTANBUL

Tarih ve Saat 14.05.2015 – 11:00
İdare İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş.
İdare Adresi FERHATPASA METRO TESISLERI 34200 ESENLER/İSTANBUL

Tel ve faks 2125689970 – 2125688900
epostası info@istanbul-ulasim.com.tr
WWW https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Nitelik Tür ve Miktar Teknik Şartnamede tarif edilen özelliklere uygun olarak İdare’ye ait ABB Metro araçlarına 104 Adet Klima Alımı

Kapsamdaki Yer İstanbul il sınırları içerisinde kalmak üzere İdare’ye ait depolar

İşe Başlama Tarihi İşbu sözleşme konusu 104 adet klimanın teslim ve montajı yapılacak ilk 2 adedi prototip niteliğinde olup 2 adet prototip klimanın işe başlama tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde tesliminin ve tesliminden itibaren en geç 15 gün içinde montajının ve devreye alınmasının tamamlanması gerekir. İdare’nin onayı ile daha erken teslim veya devreye alma yapılabilir. Söz konusu prototip klimaların devreye alınmasından sonra İdare, en geç 15 gün içinde prototip incelemesini tamamlayacak ve varsa yapılması gereken değişiklikleri ve düzeltilmesi gereken hususları Yüklenici’ye bildirecektir. Yüklenici, olması halinde İdarece beyan edilen değişiklikleri ve düzeltmeleri idarenin bildiriminden itibaren en fazla 20 gün içinde yerine getirecek ve İdarece verilmesi gereken son onaya hazır hale getirecektir. Prototip için İdarece verilecek düzeltme imkanı süresi bir kereye mahsus olmak üzere ve yukarıda belirtildiği şekilde en fazla 20 gündür. Bu aşamada Yüklenicinin (20 gün içinde) İdareden prototip onayı alamaması halinde sözleşmenin 34 üncü maddesinde tarif edilen ihtar, ceza ve feshe ilişkin hükümleri uygulanacaktır. İdarece prototip klimalara verilecek son onayın akabinde ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren 12 ay olan iş süresinin sonuna kadar diğer 50 adet aracın klimaları geçici kabule hazır hale getirilecektir. İşbu sözleşme konusu 104 klimadan araçlara montajı ve devreye alınması yapılacak olan 102 adedinin dışında kalan 2 adet klima yedek niteliğinde klimalar olup en geç, iş süresi olan 12 ay sonuna kadar Yüklenici tarafından İdarece gösterilecek depoya teslimi gerçekleştirilecektir. (Açıklama : Prototip onayına ilişkin olan yukarıda bahsedilen süreler 12 aylık toplam iş süresine dahil olup; 12 aylık süre sözleşmenin imzalanması ile başlayacaktır.) Yüklenici yukarıdaki şartlara uygun olarak sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 15 gün içinde detaylı teslim programını ve iş takvimini İdarenin onayına sunacaktır.
Teknik Şartname
İdari Şartname
Sözleşme Tasarısı
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

86 / 6,592