Makine ve teçhizat satın alınacaktır

Durum İlan
Kayıt No 2015/183653
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu (4030 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE
Tarih ve Saat 10.02.2016 – 14:30
İdare TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdare Adresi TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
Tel ve faks 3123090515/4419-4449 – 3123115305
epostası malzeme@tcdd.gov.tr
WWW https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Nitelik Tür ve Miktar Lojistik Merkezlere kurulacak sistemler aşağıda belirtilmiştir .
Kapsamdaki Yer TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Balıkesir-Gökköy ve Eskişehir-Hasanbey Lojistik Merkezlerine montaj dahil anahtar teslim olarak kurulacaktır.
İşe Başlama Tarihi Yerli İstekliler için; Yüklenici, İşe başlama tarihinden itibaren Teknik Şartname hükümlerine göre Balıkesir-Gökköy ve Eskişehir-Hasanbey Lojistik Merkezlerine iş yeri bazında ayrı ayrı tek parti halinde (Geçici Kabul 670 takvim günü + Kesin Kabul 30 takvim günü) Toplam 700 takvim gün içerisinde kurulum ve montaj işlemleri dahil anahtar teslimi olarak tam ve eksiksiz bir şekilde faaliyete geçirip idareye teslim edecektir. Yabancı İstekliler için; Yüklenici, İşe başlama tarihinden itibaren Teknik Şartname hükümlerine göre Balıkesir-Gökköy ve Eskişehir-Hasanbey Lojistik Merkezlerine CIP teslim esasına uygun olarak; iş yeri bazında ayrı ayrı tek parti halinde (Geçici Kabul 670 takvim günü + Kesin Kabul 30 takvim günü) Toplam 700 takvim gün içerisinde kurulum ve montaj işlemleri dahil anahtar teslimi olarak tam ve eksiksiz bir şekilde faaliyete geçirip idareye teslim edecektir. Gümrük işlemleri: (Gümrük Vergisi ve KDV hariç) İthalat aşamasında oluşacak tüm masraflar, vergi, resim, harç ve ordino giderleri yükleniciye ait olmak üzere, Mal mukabili olarak Haydarpaşa/İSTANBUL Liman İşletme Müdürlüğünde İdare veya İdare tarafından verilecek yetki belgesine istinaden, Yüklenicinin belirleyeceği Gümrük Müşavirliği tarafından yapıldıktan sonra nihai teslim yeri olan Balıkesir-Gökköy ve Eskişehir-Hasanbey Lojistik Merkezlerine sevk edilmek üzere yüklenici firmaya teslim edilecektir. Yüklenici, yurt dışından sevk edeceği malların TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Balıkesir-Gökköy ve Eskişehir-Hasanbey Lojistik Merkezleri iş yerlerine kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için (Gümrük Vergisi ve KDV Hariç) oluşacak tüm masraflar ile gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır.
Teknik Şartname 2015-183653_1_Teknik_Sartnameler_ve_Eki__TTS_525_TTS_526_.rar
İdari Şartname 2015-183653_idari_sartname.doc
Sözleşme Tasarısı 2015-183653_sozlesme_tasarisi.doc
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

92 / 6,889