Atık su arıtma cihazı satın alınacaktır

Durum İlan
Kayıt No 2016/28504
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu (4030 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE
Tarih ve Saat 22.03.2016 – 14:30
İdare TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İdare Adresi TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar ALTINDAĞ/ANKARA
Tel ve faks 3123090515/4419-4449 – 3123115305
epostası malzeme@tcdd.gov.tr
WWW https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Nitelik Tür ve Miktar 6 Adet İş Yerine Kurulmak üzere Anahtar Teslimi Atık Su Arıtma Cihazı Temini (6 Adet Tip 1 ve 4 Adet Tip 2)

Kapsamdaki Yer TTŞ 539 Teknik Şartname EK-1 Talep Listesinde Belirtilen İş Yerlerine Anahtar Teslimi olarak Kurulacaktır.
İşe Başlama Tarihi Yerli İstekliler için; Yüklenici, İşe başlama tarihinden itibaren Teknik Şartname hükümlerine göre Atık Su Arıtma Cihazlarını EK-1 Talep Listesinde belirtilen iş yerlerine ayrı ayrı veya tek parti halinde (Geçici Kabul 360 takvim günü + Kesin Kabul 30 takvim günü) Toplam 390 takvim gün içerisinde kurulum ve montaj işlemleri dahil anahtar teslimi olarak tam ve eksiksiz bir şekilde faaliyete geçirip idareye teslim edecektir. Yabancı İstekliler için; Yüklenici, İşe başlama tarihinden itibaren Teknik Şartname hükümlerine göre Atık Su Arıtma Cihazlarını EK-1 Talep Listesinde belirtilen iş yerlerine CIP teslim esasına uygun olarak; ayrı ayrı veya tek parti halinde (Geçici Kabul 360 takvim günü + Kesin Kabul 30 takvim günü) Toplam 390 takvim gün içerisinde kurulum ve montaj işlemleri dahil anahtar teslimi olarak tam ve eksiksiz bir şekilde faaliyete geçirip idareye teslim edecektir. Gümrük işlemleri: (Gümrük Vergisi ve KDV hariç) İthalat aşamasında oluşacak tüm masraflar, vergi, resim, harç ve ordino giderleri yükleniciye ait olmak üzere, Mal mukabili olarak Haydarpaşa/İSTANBUL Gümrük Müdürlüğünde İdare veya İdare tarafından verilecek yetki belgesine istinaden, Yüklenicinin belirleyeceği Gümrük Müşavirliği tarafından yapıldıktan sonra nihai teslim yeri olan iş yerlerine (EK-1 Talep Listesinde Belirtilen İş Yerleri) sevk edilmek üzere yüklenici firmaya teslim edilecektir. Yüklenici, yurt dışından sevk edeceği malların TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerine (TTŞ 539 no.lu Teknik Şartname EK-1 Talep Listesinde Belirtilen İş Yerleri) kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için (Gümrük Vergisi ve KDV Hariç) oluşacak tüm masraflar ile gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır.
Teknik Şartname 2016-28504_1_TTS_539_Teknik_Sartname_ve_EK_1_Talep_Listesi.pdf
İdari Şartname 2016-28504_idari_sartname.doc
Sözleşme Tasarısı 2016-28504_sozlesme_tasarisi.doc
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

92 / 7,603