Beton travers satın alınacaktır

Durum İlan
Kayıt No 2015/172499
Tür MAL
Usul Açık İhale (MD19)
İhalenin Yapılacağı Yer TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(3.kat 4030 no.lu oda)
Tarih ve Saat 25.02.2016 – 14:30
İdare TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İdare Adresi TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
Tel ve faks 3123090515/4399 – 3123115305
epostası malzeme@tcdd.gov.tr
WWW https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Nitelik Tür ve Miktar 184.000 adet B70 beton travers
Kapsamdaki Yer Yerli istekliler için; Tecer-Kangal pozu için, Tecer İstasyonu – 36.436 adet ; Hacıkırı-Yenice pozu için, Hacıkırı İstasyonu- 20.000 adet ; Afyon-Sandıklı pozu için, Tınaztepe İstasyonuna 29.616 adet ve Çiğiltepe İstasyonu 30.000 adet; Kadınhan-Horozluhan pozu için, Sarayönü İstasyonu 40.000 adet ve Pınarbaşı İstasyonu 27.948 adet beton travers teslimatı yapacaktır. Yabancı İstekliler İçin: CIP olarak; Tecer-Kangal pozu için, Tecer İstasyonu – 36.436 adet ; Hacıkırı-Yenice pozu için, Hacıkırı İstasyonu- 20.000 adet ; Afyon-Sandıklı pozu için, Tınaztepe İstasyonuna 29.616 adet ve Çiğiltepe İstasyonu 30.000 adet; Kadınhan-Horozluhan pozu için, Sarayönü İstasyonu 40.000 adet ve Pınarbaşı İstasyonu 27.948 adet beton travers teslimatı yapacaktır.
İşe Başlama Tarihi Yerli İstekliler İçin: Yüklenici 1. Parti 50.000 adet traversi sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 30 takvim günü içerisinde takip eden 2. parti 50.000 adet, 3. parti 50.000 adet ve 4. parti 34.000 adet beton traversleri de 30’ar takvim günü arayla imal edip muayene ve kabul işlemleri için hazır hale getirip TCDD’ye muayene ve kabul için bildirecektir.(imalat için toplam süre 120 takvim günüdür)Her partinin muayene kabul işlemlerinin olumlu olarak tamamlanmasına müteakip TCDD tarafından Yükleniciye sevk yerleri bildirilecek ve bu bildirimi takip eden 45 takvim günü (fax ile yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır) içerisinde traversler TCDD’ce belirtilen sevk yerlerine yüklenici firma tarafından nakliyeleri yapılarak teslim edilecektir, traverslerin şantiye sahalarındaki istasyonlara nakliyeleri tamamlanıp, TCDD elemanlarınca tutanak altına alınacaktır. Bu işlem 4 parti travers içinde aynı şekilde yapılacaktır (Teslim yerindeki boşaltma ve istifleme yükleniciye aittir). Kısmi teklif verilmesi durumunda, 0-50.000 adet travers için 1. parti, 50.000-100.000 adet travers için 2. parti, 100.000-150.000 travers için 3. parti, 150.000-200.000 travers için 4. parti teslim koşulları geçerli olacaktır. Yabancı İstekliler İçin: Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde 1.Parti 50.000 adet traversi, takip eden 2. parti 50.000 adet, 3. parti 50.000 adet ve 4. parti 34.000 adet beton traversleri de 30’ar takvim günü arayla imal edip muayene ve kontrole hazır hale getirecektir. TCDD?ye muayene ve kabul için bildirecektir. (imalat için toplam süre 120 takvim günüdür.) Her partinin muayene kabul işlemlerinin olumlu olarak tamamlanmasına müteakip CIP/ TURKİYE gönderilen beton traversler gümrük işlemlerinin tamamlanmasına müteakip TCDD tarafından o partinin Yükleniciye sevk yerleri bildirilecek ve bu bildirimi takip eden 45 takvim günü içerisinde yüklenici Her poz için belirlenen istasyonlara beton traverslerin nakliyelerini yaparak teslim edecektir. (TCDD nin bildirdiği teslim yerlerine)CIP/TURKİYE olarak o patiye ait traversleri gönderecektir. İzmir Limanında gümrük işlemlerinin TCDD tarafından tamamlanmasına müteakip gümrüklü sahada malzeme Yükleniciye( bundan sonra tüm masraflar ve sorumluluk yükleniciye aittir.) teslim edilecek, (teslim yerine kadar sigorta işlemleri yapılarak (sigorta ödemeleri yüklenici tarafından yapılacaktır.)) 45 takvim günü içerisinde traversler TCDD’ce belirtilen sevk yerlerine yüklenici firma tarafından nakliyeleri yapılarak teslim edilecektir, traverslerin şantiye sahalarındaki istasyonlara nakliyeleri tamamlanıp, TCDD elemanlarınca tutanak altına alınacaktır. Bu işlem 4 parti travers içinde aynı şekilde yapılacaktır(teslim yerine kadar nakliye, Teslim yerindeki boşaltma ve istifleme yükleniciye aittir). Kısmi teklif verilmesi durumunda, 0-50.000 adet travers için 1. parti, 50.000-100.000 adet travers için 2. parti, 100.000-150.000 travers için 3. parti, 150.000-200.000 travers için 4. parti teslim koşulları geçerli olacaktır.
Teknik Şartname ihale_dokumani_2015-172499.rar
İdari Şartname 2015-172499_idari_sartname.doc
Sözleşme Tasarısı 2015-172499_sozlesme_tasarisi.doc
Yüklenicisi -Belirlenmedi-
Uyruk Türkiye
Demiryolu İhale Etiketler:

Bir Cevap Yazın

94 / 8,983